Повече за твърдата вода

 

 Информативна статия от която ще разберете повече факти за твърдата вода.

 

 

  Водата, която пада на земята под формата на дъжд или сняг по своята същност е мека вода. При падане на земята меката вода или остава на повърхността (например в реки или канали) или прониква в земята. Много често се абсорбира вода на местата, където в земята има наличие на магнезиеви и калциеви йони. По този начин меката вода отнема тези йони и става твърда. Твърдостта на водата се определя от количеството на разтворените в нея калциеви и магнезиеви бикарбонати, калциев сулфат (гипс), магнезиев сулфат и други соли. При нагряване част от разтворимите във водата калциеви и магнезиеви соли се превръщат в неразтворими и се наслагват върху точката на нагряване – ако водата е в метален съд, то отлагането се натрупва по стените и дъното на съда, а ако е нагревател, както при електрическите бойлери, се наслагват върху него. Това е така нареченият „котлен камък”. 

Използването на твърда вода в стопански-битови и промишлени нужди довежда до сериозни нежелателни последици:

1. Непроизводителен разход на миещи средства при пране. Обяснението е, че йоните на калция и магнезия, взаимодействайки със сапуните, представляващи соли на мазни киселини, образуват във водата неразтворими утайки. Изчислено е, че на всеки литър вода с твърдост 7,1 мг-екв/л се изразходва допълнително 2,4 г сапун. Освен това при пране с твърда вода е невъзможно да се постигне избеляване на дрехите. Върху никелираните мивки и кранове се отлага слой който не може да бъде отмит. 

2. Преждевременно износване на тъканите при пране с твърда вода. Влакната на тъканите абсорбират калциевите и магнезиеви кристали, а тови ги прави крехки и чупливи.

3. В твърда вода месото и бобовите култури се разваряват лошо, при това се понижават хранителние свойства на продуктите. Изварените от месото белтъци преминават в неразтворимо състояние и лошо се усвояват от организма.

4. Увеличава се корозията на нагревателните елементи на битовите прибори и топлообменниците в следствие на хидролизата (взаимодействие с водата) на магнезиевите соли и повишаването на рН на водата.

5. Солите на калция и магнезия образуват твърди отлагания (накип (котлен камък), шлам, воден камък) на повърхността на топлообменниците и хидравличните битови прибори, която понижава икономичността на тяхната работа. Металът под неразтворимата утайка СаСО3 прегрява и се размеква, защото котленият камък притежава ниска топлопроводимост. Наличието на котлен камък на нагревателните елементи обуславя значителното увеличаване на разходите на енергия. Например средното повишение на разходите за отпление предизвикано от употребата на твърда вода превишава 20%.

6. Научно е доказано негативното здравословно влияние върху здравето на човека. Особено силно това важи за кожните заболявания.

   Всичко това води до необходимостта на извършване на ремонтни работи, замяна на тръбопровода и оборудване и разбира се до влагане на значителни средства. Освен това е нарушена хигиената в дома поради затрудненото отмиване с твърда вода, а също така се налага лечение на възникналите кожни заболявания (най-характерното е т.н. "пърхот").

   Традиционен метод на омекотяване на водата е използването на йонообменни смоли. Но за съжаление процеса на регенерация се съпровежда със страничен ефект: в омекотената вода се повишава съдържанието на натрий. Може да се използват обратноосмотични мембранни устройства, но те намаляват съдържанието на всички соли. 

  По-съременен и съвършен метод за омекотяване или по-правилно да го наречем, метод на борба с котления камък е магнитната обработка на водата. Обработката на водата в магнитно поле се използва основно за борба с образуването на котлен камък (накип). Същността на метода се състои в това, че при пресичане на водата на магнитните силови линии катионите на калциевите и магнезиеви соли кристализират не на повърхността на нагряване, а във водната маса. Под въздействието на магнитното поле кристалите еволюират, не се полепват по тръбите и нагревателите на уредите, а се изтичат съвсем естествено с течението на водата. Разтворимостта на калциевия карбонат се променя, съществуващите натрупвания се дестабилизират и разпадат. Видоизменената структура на кристалите може да остави само много фин слой от варовик вариращ от 0.1 до 0.5 мм. Този слой предпазва тръбите и нагревателите от по-големи отлагания. Тъй като той е чуплив, редовно се отлепя и се заменя с нов без никога да формира голямо натрупване стигащо до няколко сантиметра. Иновативните апарати от серията "Triton" на "Nora research" прилагат електромагнитно третиране на твърдата вода с което се постигат много добри резултати в омекотяването на водата. Прилагат се магнитни импулси със специална форма и голяма амплитуда, като честотите им на повторение са вариращи са установени много внимателно след продължителни изследвания и изпитания.